Полица за поверителност

„ЕТУЛС“ ЕООД (накратко ЕТУЛС) е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на Уебсайта, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, различни от описаните в Общите условия, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на случаите, упоменати в Общите условия.

Ние в „ЕТУЛС“ ООД разбираме, че поверителността на личните данни е много важен въпрос. „ЕТУЛС“ ООД се задължава да пази неприкосновеността на личните Ви данни, когато се регистрирате в Уебсайтовете или правите промяна във Вашия профил. Считаме безопасността на информацията на клиентите ни за въпрос от голямо значение. Тази полица обяснява как използваме информацията за Вас и как защитаваме личните Ви данни. Моля, прочетете я внимателно. С посещението на нашия сайт, Вие приемате практиките, описани в тази Полица за поверителност.

Каква информация събираме?

„ЕТУЛС“ ООД събира няколко вида информация за клиентите, като по разновидност тя може да бъде основна информация (задължителна), второстепенна информация (доброволна) и автоматична информация (събирана по автоматичен път).

• ОСНОВНА
С цел установяването на регистрация в Уебсайтовете ние се нуждаем да получим, обработим и съхраним информация за Вас, която може да Ви идентифицира ("Лична информация"), включваща име, фамилия и електронна поща. Можете да изберете да не ни предоставите тази информация, но имайте предвид, че тя е необходима за завършване на регистрацията. Затова, ако не я предоставите може да не успеете да завършите успешно процеса по регистриране в Уебсайта.
• АВТОМАТИЧНА
С цел цялостната сигурност и защита на Уебсайта и информацията, съхранявана в сървърите на „ЕТУЛС“ ООД, както и за справедливото уреждане на искания между клиента и „ЕТУЛС“ ООД, ние се нуждаем от информация, която да вземем по автоматичен път от наша или Ваша машина, свързана с Уебсайта. Тази информация не може да бъде събирана ръчно от страна на „ЕТУЛС ООД“ или въвеждана от страна на потребителя и съдържа информация за точното време на изпълнение на действие, IP адресът, от който е зареден Уебсайта, информация за използвания браузер и информационна система, страницата, която се опитва да бъде отворена и бисквитки (cookies).

Как използваме Вашата информация?

Ние използваме Вашата информация само за целите, уредени в Общите условия на Уебсайтовете. Възможно е също да използваме и анализираме информацията, която събираме, така че да подобрим нашите услуги.

Споделяне на Вашата информация

Вашата информация няма да бъде споделена на трети лица, освен в случаите, описани в Общите условия или в които държавен орган не изиска това от нас.

Как пазим Вашата информация?

Ние предприемаме всички необходими мерки за сигурност за защита на личните данни срещу неупълномощен достъп и/или промяна, разкриване и унищожаване. Използваме всички необходими административни, технически и физически мерки за сигурност за защита на личната информация, която ни предоставяте. Например, само упълномощени служители могат да получат достъп до Вашата лична информация. В допълнение, ние използваме криптиране по време на предаването на Вашата лична информация в интернет, както и защитни стени и системи за откриване на проникване, за да се предотврати неоторизиран достъп до Вашата лична информация. Цялата информация за Вас се съхранява на електронен носител (сървър), свързан с интернет. Няма практика да съхраняваме Ваша информация на писмен носител.


Отидете най-горе