Начини на плащане

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заплати цената на поръчана от www.doit.bg стока, като използва по свой избор един от посочените по-долу способи, като всички плащания се извършват само в български левове.

Плащане в брой при доставка - Наложен платеж

Заплащането на поръчката се осъществява при получаване на стоката, доставена на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес, чрез куриер. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка), посочена в съответните документи. Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката, става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че той потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.

Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

Банков превод (по банков път)

Заплащането на дължимата сума за поръчката се извършва чрез банков превод към указаната от www.doit.bg банкова сметка. В основанието за плащане е необходимо да впишете трите си имена. Срокът за доставка започва да тече от момента, в който сметката на ТЪРГОВЕЦА е заверена със сумата, дължима от ПОТРЕБИТЕЛЯ за съответната поръчка. При доставката на стоката не се дължи плащане на куриера.

За плащания по банков път:
Получател: “ЕТУЛС“ ЕООД
Банка: УниКредит Булбанк АД
Банков код: UNCRBGSF
IBAN : BG42UNCR70001522755366
Основание за плащането: Номер на поръчката

Плащане с банкови карти

При избор на метод за заплащане „Плащане с банкови карти” се отваря платежната страница обслужващата ни банка „УниКредит Булбанк“, където въвеждате данните на Вашата карта. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified byVISA или MasterCard SecureCodeсе отваря автентикационна страница на Вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна транзакция, на екран се визуализира транзакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.
• Видове приемани карти: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY (VPAY или MasterCard Electronic ще се приемат само, ако са регистрирани за участие в схемите за онлайн автентикация VerifiedbyVisa или MasterCard SecureCode).
• Максималната сума за трансакция е 10 000 лева. Данните, които клиента трябва да попълни за плащане с карта:
• Данни за картата: номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя.
• Данни за автентикация: За идентифицирането Ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified byVISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от Вашата банка издател в тези схеми за сигурност, на екрана Ви ще се появи страница, където трябва да въведете Вашата автентикационна парола.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Онлайн магазина www.doit.bg, като търговец, няма достъп до картовите и автентикационни данни на клиента. До тях имат достъп само обслужващата банка и банката, издател на картата.

За да Ви предпазим от злоупотреба при плащане с Вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:
• Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.
• Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).
• В допълнение, за идентифицирането Ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

При плащане с Банков превод (по банков път) и с Банкови карти ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ТЪРГОВЕЦА цялата продажна цена (включително цената за доставка) на поръчаната чрез www.doit.bg стока.


Отидете най-горе