Рекламации

Отказ от поръчка

1. На основание чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ПОТРЕБИТЕЛЯТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
• ПОТРЕБИТЕЛЯТ предварително писмено да информира ТЪРГОВЕЦА на следният имейл адрес: office@doit.bg, че на основание чл.55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: кога и къде ще върне стоката и банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
• Стоката да бъде върната лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице.
• Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена и да не е нарушена целостта на поставени от ТЪРГОВЕЦА защитни стикери.
• Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2. До момента на обратното предаване на стоката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на ТЪРГОВЕЦА, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ се възползва от правото си по чл.55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път, в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

При възникване на проблем или въпрос не се колебайте да се свържете с нас на тел. +359888006995 и +359887574237 или чрез контактната ни форма в онлайн магазина КОНТАКТИ – ЗАПИТВАНЕ.


Отидете най-горе