Доставка

1. Поръчаните стоки се доставят от куриерски фирми ЕКОНТ на посочения от клиента „Адрес за доставка" в рамките на 1-2 работни дни (в зависимост от спецификата на продукта и адреса), считано от сключване на договора, респективно от получаване на плащането. Датите и сроковете на доставка са необвързващи, ако това изрично не е договорено. Доставките се извършват от 9.00 до 17.30 часа от понеделник до петък, а в събота до 13.00 часа. Доставки не се извършват в неделя и официалните празници.

2. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставката и е на посочения от клиента адрес.

3. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

• Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

• Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 72 часа от получаването й. След изтичане на срокът по предходното изречение, в случай, че стоката не е налична, или съществуват други причини, за които ТЪРГОВЕЦЪТ не отговаря, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за настъпилата забава и да му предложи замяна на заявената стока, срок, в който заявената може да бъде доставена или връщане на заплатената покупка, в случай, че същата е предплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

5. За забавянето на доставки и услуги поради форсмажорни обстоятелства и поради събития, които значително затрудняват или правят невъзможна за нас доставката или услугата, като напр. трудности при набавянето на материали, нарушения на производството, затваряне или смущение на транспортните пътища, официални разпоредби и т.н. също и при обвързващо договорени дати ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност. За началото и края на подобни препятствия ние ще информираме ПОТРЕБИТЕЛЯ възможно най-бързо.

Пожелаваме Ви приятно пазаруване!


Отидете най-горе